درباره ما

ما که هستیم

ابتدا سلام عرض می کنیم خدمت شما عزیزان

سخن رو از اینجا شروع می کنیم که سالها، سخت کار کردیم و در بخش تولید و فروش کیف و پاپوش تجربه کسب کرده ایم.

در بخش خرید ، مشکلات خریداران رااز نزدیک لمس کردیم و شناسایی کردیم.

در بخش تولید، مشکلات تولید و تولید کنندگان و فروش رو بررسی کردیم.

در آن لحظه ، با مشخص شدن فاصله بین آنچه مشتریان نیاز دارند و آنچه که خرده فروشی آنلاین می تواند به انجام برساند ، تصمیم گرفتیم پل ارتباطی باشیم مابین خریداران و تولید کنندگان.

این ایده در مفهوم ساده است اما در اجرا آنچنان ساده نیست.اما ماپر تلاش و سرشار از امیدیم و به کمک هم به تولید کنندگان ، امید تولید بهتروبه روزتر و به خریداران  حس خوب یک خرید خوشایند را هدیه خواهیم داد.

واینگونه است که ما به هم کمک خواهیم کرد که در بخش تولید کارگران ) پدران ،  مادران ، فرزندان ، دوستان و بستگان( که از عزیزان ما هستند با قدرت به تولید فکر کنند و خریداران از خرید تولیدات عزیزان شان حس خوب یک خرید خوب را داشته باشند.

دیباتیس با دانستن تمام سختی ها ، پا به عرصه فروش انلاین گذاشته تا هرچند قدمی کوچک در راستای کمک به هموطنان ) خریداران و تولیدکنندگان( بردارد.

ماهم از شما هستیم.